Leonore ten Hulsen wint Piet Hein Donner Scriptieprijs

Gepubliceerd op 1 juli 2022

Leonore ten Hulsen heeft de Piet Hein Donner Scriptieprijs 2021 gewonnen. Zij schreef de beste masterscriptie over de Nederlandse democratische rechtsstaat en ontving donderdagmiddag 30 juni 2022 de prijs uit handen van vice-president Thom de Graaf: een oorkonde en een geldprijs van € 2.500. De uitreiking had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar kon vanwege corona niet doorgaan. Leonore studeerde al eind 2019 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en schreef haar scriptie over ‘Open Sourcing Evidence from the Internet. The protection of privacy in civilian criminal investigations using OSINT (open-source intelligence)’. De uitreiking van de scriptieprijs vond plaats in de Gotische zaal van Paleis Kneuterdijk.

Scriptie

In haar scriptie bespreekt de prijswinnaar het snelgroeiende fenomeen van burgeropsporing (civilian criminal investigations) op het internet als alternatief voor opsporingsonderzoek door de autoriteiten. Daarbij gebruiken particuliere speurders - al dan niet in georganiseerd verband, zoals het onderzoekscollectief Bellingcat - online open bronnen als YouTube, sociale media en Google Earth in hun speurtocht naar onder meer voortvluchtige criminelen. Aan de hand van een case study rond de voortvluchtige Shain Gheiybe demonstreert zij het spanningsveld tussen het belang van de opsporing van criminelen, de online praktijken van deze digitale “vigilantes” enerzijds, en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, in dit geval van het criminele onderzoeksobject, anderzijds. Zij analyseert de juridische basis van het gebruik van OSINT door opsporingsautoriteiten en door particuliere speurders, en stelt vast dat die nagenoeg ontbreekt.

Genomineerden

Naast de winnende scriptie waren van de twaalf ingezonden scripties er nog twee genomineerd. Hoewel ze net de felbegeerde prijs misliepen, verdienen de genomineerde auteurs zeer zeker een eervolle vermelding: Rosalie de Jonge (Vrije Universiteit) met haar scriptie over ‘Ondermijnende en antidemocratische organisaties verbieden in het licht van de verenigingsvrijheid’ en Yannick Leen (Erasmus Universiteit Rotterdam) met zijn scriptie over ‘Private Power and the rule of law: why Modern digital power is a rule of law concern and how to temper it.’

Prijs

De Raad van State stelde de scriptieprijs in bij het afscheid van Piet Hein Donner als vice-president van de Raad van State in oktober 2018. De prijs is bedoeld om onderzoek te stimuleren naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat. Masterscripties die in de academische jaren 2019-2020 of 2020-2021 geschreven zijn aan een universiteit in Nederland, Aruba of Curaçao en die gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op de Nederlandse democratische rechtsstaat kwamen voor de prijs in aanmerking. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend.


scriptieprijs

Win­nen­de scrip­tie

‘Open Sourcing Evidence from the Internet. The protection of privacy in civilian criminal investigations using OSINT (open-source intelligence)’.