Mr. dr. Maarten den Heyer wordt staatsraad voor Bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 23 juni 2023

In de ministerraad van vrijdag 23 juni 2023 is besloten om mr. dr. M. den Heyer voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij begint op 15 september 2023 bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Maarten den Heyer (1979) is op dit moment nog universitair hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de meervoudige vreemdelingenkamer van de rechtbank Midden-Nederland. Maarten den Heyer heeft rechtsgeleerdheid en politicologie gestudeerd. In de rechtsgeleerdheid is hij gepromoveerd. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. Maarten den Heyer zal in het bijzonder worden ingezet voor de Vreemdelingenkamer, maar zal ook deel gaan uitmaken van de Algemene kamer.