Benoeming van nieuwe staatsraden advisering en bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 14 juni 2024

Drs. J.M.M. (Han) Polman wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Mr. M.J.M. (Marjon) Ristra-Peeters en mr. M.C. (Margot) Stoové worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De ministerraad heeft vandaag (vrijdag 14 juni 2024) ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.

De benoeming van Marjon Ristra-Peeters gaat in op 1 september 2024, van Han Polman op 15 september 2024 en van Margot Stoové op 1 oktober 2024.

Han Polman (1963) is momenteel Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. Daarvoor is hij onder meer burgemeester van de gemeenten Bergen op Zoom en Noordwijkerhout geweest. Han Polman heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.

Marjon Ristra-Peeters (1976) is momenteel advocaat bij de maatschap BdSP advocaten in Amsterdam. Voordat zij advocaat werd, werkte ze bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bosch. Marjon Ristra-Peeters heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant (nu: Tilburg University).

Margot Stoové (1979) is op dit momenteel raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Daarvoor was ze senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland, heeft ze gewerkt bij het Openbaar Ministerie en was ze advocaat. Margot Stoové heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.