Woensdag 5 juli livestream uitspraak Circuit Zandvoort

Gepubliceerd op 3 juli 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 5 juli 2023 uitspraak in drie zaken over een natuurvergunning en twee ontheffingen voor Circuit Zandvoort.

Openbaarmakingszitting

De uitspraken worden openbaar gemaakt op een openbare zitting die te volgen is via een livestream. De zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, de beslissing voor en licht hij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraken hebben geleid.

Livestream en tekst

Belangstellenden kunnen de openbaarmakingszitting via een livestream volgen.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De uitspraken en het bijbehorende persbericht zijn vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.

Waar gaan de uitspraken over?

De eerste uitspraak gaat over een natuurvergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland in 2019 verleende voor de exploitatie en een aantal aanpassingen aan het circuitterrein. Volgens een aantal natuur- en milieuorganisaties leidt de natuurvergunning tot een toename van stikstofneerslag op het nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. De tweede uitspraak gaat over ontheffingen die de provincie Noord-Holland voor het circuit verleende. Op het terrein zijn ook allerlei werkzaamheden verricht om het circuit en de faciliteiten aan te passen. Omdat daarmee de beschermde zandhagedis en rugstreeppad worden verstoord, waren ontheffingen van de Wet natuurbescherming nodig. Ook daar zijn enkele natuurorganisaties op tegen. De rechtbank liet eerder de besluiten van de provincie in stand. De natuur- en milieuorganisaties zijn daarom tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zaaknummers: 202202916/1 (natuurvergunning) en 202106130/1 en 202204133/1 (ontheffingen).


Circuit Zandvoort

De zitting is afgelopen. U kunt de opname van de zitting terugkijken via het YouTube-kanaal van de Raad van State.