Overgangsrecht Omgevingswet bij handhavingsbesluiten

Gepubliceerd op 3 juli 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de “rechtsvorming en de rechtspraktijk” in een uitspraak van vandaag (3 juli 2024) het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet bij handhavingsbesluiten nader uitgelegd. Zo blijft bijvoorbeeld oud recht van toepassing op bestuurlijke sanctiebesluiten als vóór 1 januari 2024 een overtreding is begonnen én het bestuurlijk sanctiebesluit is opgelegd. Op besluiten op verzoeken om handhavend optreden blijft het oude recht van toepassing als vóór 1 januari 2024 een handhavingsverzoek is gedaan. Maar dit geldt in beide gevallen alleen als onder nieuw recht nog steeds sprake is van dezelfde overtreding.

Afloopmoment toepasselijkheid oud recht

Op grond van het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet blijft oud recht van toepassing op een bestuursdwangbesluit tot dit onherroepelijk is geworden of tot dit is ingetrokken of vervallen. Oud recht blijft van toepassing op een dwangsombesluit tot 1. de last volledig is uitgevoerd of opgeheven of de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of 2. tot de last volledig is uitgevoerd of de dwangsom volledig is verbeurd en betaald en er loopt nog een procedure bij de rechter over het dwangsombesluit. Het overgangsrecht heeft geen betrekking op het kostenverhaalbesluit en het invorderingsbesluit.

Stroomschema

In de rechtsoverwegingen 14 tot en met 28 van de uitspraak beschrijft de Afdeling bestuursrechtspraak uitgebreid welk recht van toepassing is bij nieuw te nemen besluiten en andere situaties over het overgangsrecht bij handhaving. Bij dit nieuwsbericht zit een stroomschema (pdf, 43 kB) waarbij het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten na 1 januari 2024 schematisch is weergegeven.


Stroomschema

Download hier het schema met de hoofdlijnen van het overgangsrecht bij handhavingsbesluiten na 1 januari 2024.

Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202300448/1.