Misbruik van recht bij aanvraag toetsing aan EU-recht? Dan geen rechtmatig verblijf

Gepubliceerd op 3 juli 2024

Twee vreemdelingen hebben met het indienen van aanvragen om toetsing aan het EU-recht misbruik van recht gemaakt, omdat aannemelijk is geworden dat zij dit alleen maar hebben gedaan om vrijgelaten te worden uit vreemdelingenbewaring. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak in de twee uitspraken van vandaag (3 juli 2024).

Wettelijke grondslag

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een eerdere uitspraak van 12 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2530) geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag is voor vreemdelingenbewaring na een aanvraag om toetsing aan het EU-recht. Zo’n aanvraag om te beoordelen of iemand een Unierechtelijk verblijfsrecht heeft, levert namelijk een vorm van procedureel rechtmatig verblijf op waarvoor geldt dat je een vreemdeling niet in bewaring kan stellen.

Misbruik van recht

In de uitspraken van vandaag stond de vraag centraal of het indienen van zo’n aanvraag ook in deze twee zaken procedureel rechtmatig verblijf oplevert, of dat hier sprake is van misbruik van recht. Er is recent een toename geweest van aanvragen om toetsing aan het EU-recht, vanuit of vlak voor de vreemdelingenbewaring, zonder dat deze aanvragen onderbouwd zijn. Daarbij is bijvoorbeeld geen verblijfsdoel aangekruist of een referent opgegeven, wordt geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de aanvraag alsnog aan te vullen met stukken en zijn er ook verder geen aanwijzingen dat de vreemdelingen in aanmerking zouden kunnen komen voor een Unierechtelijk verblijfsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat er onder deze omstandigheden sprake is van misbruik van recht. Hiermee bevestigt zij het oordeel van de rechtbank in Arnhem die in april van dit jaar tot hetzelfde oordeel kwam.

Gevolg van de uitspraken

Omdat de vreemdelingen met het indienen van de aanvragen om toetsing aan het EU-recht in dit geval misbruik van recht hebben gemaakt, leveren deze aanvragen geen procedureel rechtmatig verblijf op en was er wel een wettelijke grondslag voor vreemdelingenbewaring.


Lees hier de volledige tekst van de twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.