Woensdag 24 januari uitspraak over bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk

Gepubliceerd op 24 januari 2024

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 24 januari 2024 uitspraak over het bestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ van de gemeente Baarn. Het plan maakt de herontwikkeling van het landgoed Paleis Soestdijk mogelijk en de bouw van woningen in het aangrenzende Alexanderkwartier.

Openbaarmakingszitting en livestream

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een openbare rechtszitting. Deze zitting begint om 10.10 uur en duurt zo’n vijf minuten. Tijdens de zitting leest de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Rosa Uylenburg, de beslissing voor en licht zij kort enkele overwegingen toe die tot de uitspraak hebben geleid. De openbaarmakingszitting is via een livestream te volgen.

Tekst van de uitspraak staat om 10.15 uur online

De volledige tekst van de uitspraak en het bijbehorende persbericht zijn woensdag vanaf 10.15 uur op de website van de Raad van State te lezen.

Waar gaat de uitspraak over?

Paleis Soestdijk was sinds 1971 rijksbezit en werd tot 2004 bewoond door prinses Juliana en prins Bernhard. In 2015 besloot het Rijk het paleis en het landgoed te verkopen. Met het plan wil de gemeente Baarn het landgoed restaureren en een nieuwe bestemming geven. Het gaat onder meer om de restauratie van het paleis, het park en de monumenten op het landgoed. Maar ook om de openstelling van het paleis voor publiek. Verder biedt het plan mogelijkheden voor horeca, een hotel, congresruimtes en woningbouw in het aangrenzende Alexanderkwartier. Tegen het bestemmingsplan zijn elf beroepschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder de bezwaarmakers zijn naast enkele particulieren, Stichting behoud het Borrebos, Stichting De Parel van Baarn, Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Behoud de Eemvallei en Natuurmonumenten. Zij hebben veel bezwaren tegen het plan. Zo zouden de belangen van de omwonenden onvoldoende zijn meegewogen, zou het plan te veel en onveilig verkeer genereren en niet uitvoerbaar zijn vanwege de verkoop van grond en ongeoorloofde staatssteun. Verder vrezen bezwaarmakers geluids- en lichtoverlast, worden er te veel evenementen toegestaan, en leidt het plan tot aantasting van het Natura 2000-gebieden ‘Oostelijke Vechtplassen’ en ‘Naardermeer’.


Zittingszaal bij de Raad van State

De uitspraak is openbaar gemaakt en kort toegelicht op een openbare rechtszitting. De opname van de zitting kunt u hier terugkijken.