Livestream zitting over de nareismaatregel

Gepubliceerd op 6 januari 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op donderdag 12 januari 2023 om 10.00 uur een rechtszitting over de zogenoemde nareismaatregel van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

De hele zitting is via een livestream te volgen op het YouTubekanaal van de Raad van State. Vanaf 09.55 uur is er beeld vanuit de zittingszaal. De zitting begint om 10.00 uur.

Waar gaat de zitting over?

De zitting gaat over de zogenoemde nareismaatregel van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De nareismaatregel is onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen. Deze maatregel houdt kort gezegd in dat gezinsleden van iemand die een asielvergunning heeft (een statushouder) zes maanden langer moeten wachten voordat zij naar Nederland mogen komen. Op de zitting behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak drie rechtszaken. In deze zaken heeft de staatssecretaris de aanvragen voor een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf al ingewilligd, maar moesten de gezinsleden wachten tot zij toegang krijgen tot Nederland. Centraal staat de vraag of en in hoeverre de nareismaatregel in strijd is met het nationale en het Europese recht. De rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De staatssecretaris is tegen deze uitspraken van de rechtbanken in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij wil een definitief, inhoudelijk oordeel van de hoogste bestuursrechter of de nareismaatregel juridisch houdbaar is of niet.

Uitspraak nog niet op donderdag 12 januari, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Sevenster, Wissels en Verburg. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt enkele weken later. Na de zitting zal voorzitter Sevenster aangeven wanneer de uitspraak is te verwachten.


De zitting is afgelopen. U kunt de opname van de zitting terugkijken via het YouTube-kanaal van de Raad van State.