Groen licht voor bestemmingsplan voor drie woontorens op Stationsplein in Eindhoven

Gepubliceerd op 25 januari 2023

Op het Stationsplein van Eindhoven mogen drie woontorens komen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (25 januari 2023) over het bestemmingsplan ‘Stationsplein (District-E)’ van de gemeente Eindhoven. Een grote groep omwonenden voerde bezwaren aan tegen het plan, maar de Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke nadelige gevolgen van het bouwplan.

District-E

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie torens op een deel van het Stationsplein dat direct grenst aan het centraal station van Eindhoven en de binnenstad. In deze torens komen winkels, horeca en 800 woningen, waarvan er 150 zijn bedoeld voor short stay.

Bezwaren

Een grote groep omwonenden en de Stichting Beter Eindhoven voerden veel bezwaren tegen het plan aan. Zij vinden dat er een zogenoemd milieueffectrapport had moeten worden opgesteld voor het plan en dat de gemeenteraad onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten van de zogenoemde hittestress die door de komst van de torens ontstaat. Het is volgens hen niet duidelijk met hoeveel graden de omgevingstemperatuur zal stijgen door de warmte die de gebouwen zullen afgeven. Ook vrezen ze voor de toename van windhinder en schaduw door de hoge gebouwen. Tot slot zijn ze ook bang voor parkeeroverlast in de omgeving en voor verkeers- en geluidsoverlast.

Uitspraak

Alle bezwaren van de omwonenden en de stichting worden in de uitspraak van vandaag ongegrond verklaard. De gemeenteraad heeft volgens de Afdeling bestuursrechtspraak voldoende onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gevoelstemperatuur en schaduw. Verder acht de Afdeling bestuursrechtspraak het niet aannemelijk dat het plan tot onaanvaardbare parkeeroverlast, verkeersdruk of geluidsoverlast zal leiden. In januari 2022 paste de gemeenteraad het bestemmingsplan nog aan om tegemoet te komen aan een aantal zorgen van bezwaarmakers over het windklimaat. Daarmee is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak ook een acceptabel windklimaat voldoende gewaarborgd. Ook alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan voor de drie woontorens definitief geworden.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 202104938/1.