Samenvatting advies over vijfde verlenging van de coronawet

Gepubliceerd op 22 februari 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de ‘coronawet’) per 1 maart 2022. Het advies is op 22 februari 2022 openbaar gemaakt.

Procedure

Met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is een tijdelijk hoofdstuk toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid. Dit hoofdstuk biedt de grondslag voor de diverse coronamaatregelen. De tijdelijke wet vervalt na drie maanden, tenzij die wordt verlengd met drie maanden. Zo’n verlenging gebeurt met een koninklijk besluit. Voordat het besluit wordt genomen, moet de Afdeling advisering om advies worden gevraagd over de bestaande maatregelen. Nadat het koninklijk besluit is genomen, moet de verlenging via een wet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Het kabinet wil de tijdelijke wet na 1 maart opnieuw verlengen met drie maanden, dus tot 1 juni 2022.

Strategie op de middellange termijn

De Afdeling advisering heeft er begrip voor dat de coronawet weer wordt verlengd, gezien het onzekere verloop van de epidemie. Bovendien is er geen andere wettelijke grondslag voor coronamaatregelen die noodzakelijk zijn. Wel roept dit de vraag op hoe de juridische aanpak op de middellange termijn eruit komt te zien. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat er een zogenoemd plan paraatheid covid-19 komt voor de komende winters. Ook heeft het kabinet de voorkeur aangegeven om de coronawet steeds opnieuw te verlengen totdat de Wet publieke gezondheid wordt herzien. In die wet kunnen dan een beperkt aantal bepalingen worden opgenomen die noodzakelijk zijn om het coronavirus op de langere termijn te bestrijden.

Moment dichterbij dat coronawet niet meer verlengd kan worden

De Afdeling advisering wijst erop dat de coronawet een tijdelijke wet is die alleen ingezet kan worden als er een directe dreiging is van de epidemie. Zoals op de persconferentie op dinsdag 15 februari 2022 is aangekondigd zal er in de komende periode nog maar een beperkt aantal maatregelen in werking zijn. De Afdeling advisering waarschuwt dat daarmee het moment dichterbij komt dat (een groot deel van) de coronawet redelijkerwijs niet meer verlengd kan worden. Het is daarom van belang dat de Wet publieke gezondheid zo snel mogelijk wordt gewijzigd, ter bestrijding van een (toekomstige) pandemie.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister.