Samenvatting advies wetsvoorstel mensensmokkel

Gepubliceerd op 27 februari 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 22 februari 2023 het advies vastgesteld over de verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel en de uitbreiding van de rechtsmacht bij mensensmokkel. Het advies is op 27 februari 2023 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het voorstel

De regering stelt voor dat de rechtsmacht bij mensensmokkel wordt uitgebreid, zodat Nederland beter kan samenwerken met andere landen om mensensmokkel aan te pakken. Rechtsmacht gaat over de vraag wanneer Nederland het strafrecht mag toepassen. Als de verdachte bijvoorbeeld mensen naar een ander land heeft gesmokkeld, mag hij dan in Nederland worden vervolgd?

Beperk rechtsmacht tot Nederland en Europa

Volgens de Afdeling advisering kan een adequate aanpak van mensensmokkel binnen de Europese Unie en de Schengenzone een uitbreiding van de rechtsmacht rechtvaardigen. Maar zij adviseert de rechtsmacht niet verder uit te breiden dan noodzakelijk is met het oog op de nationale en Europese belangen.

Maximale straf voor mensensmokkel

Daarnaast stelt de regering voor om de maximale gevangenisstraf voor mensensmokkel te verhogen naar acht jaar. In 2015 is het strafmaximum in Nederland al verhoogd naar zes jaar. De Afdeling advisering vraagt de regering daarom in de toelichting bij het wetsvoorstel te verduidelijken waarom een verdere verhoging nu noodzakelijk is.
De Afdeling advisering is positief over het voorstel van de regering om dezelfde maximale straf voor mensensmokkel te laten gelden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als voor het Europese deel van Nederland.


Mensensmokkel

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.