Nog geen groen licht voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat in Brabant

Gepubliceerd op 14 februari 2024

De inpassingsplannen voor de zogenoemde Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) van de provinciale staten van Noord-Brabant zijn nog niet helemaal in orde. De eerder geconstateerde tekortkomingen in de plannen die verband hielden met het stikstofonderzoek en de maatregelen die bedoeld zijn om de stikstofuitstoot in het gebied te verminderen, heeft de provincie na de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in november 2021 voldoende hersteld. De provincie heeft in tweede instantie voldoende gemotiveerd dat aan de voorwaarden van het zogenoemde extern salderen bij een agrarisch bedrijf in Drunen is voldaan. Maar op enkele andere onderdelen kleven er nog steeds tekortkomingen aan de aangepaste plannen van de provincie. Dat betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak vandaag (14 februari 2024) een tweede tussenuitspraak heeft gedaan waarin zij de provincie heeft opgedragen om ook deze tekortkomingen nog te herstellen. Dit betekent dat de provincie nog geen groen licht heeft gekregen om aan weerszijden van de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch de infrastructuur aan te passen.

Tekortkomingen in de aangepaste plannen

De Afdeling bestuursrechtspraak constateert naast een kleine technische omissie in een van de planregels twee tekortkomingen in de aangepaste plannen. De plannen voor de gebiedsontwikkeling leiden tot aantasting van het zogenoemde Natuur Netwerk Brabant, een netwerk van Brabantse natuurgebieden. De provincie is verplicht en is ook van plan deze natuur te compenseren, maar heeft deze verplichting niet opgenomen in de plannen. Provinciale regels vereisen dat deze plicht wordt geborgd in de plannen zelf. De provincie moet dit dus alsnog herstellen. Herstel is ook nodig voor een aantal aspecten van de externe saldering met de beëindiging van een veehouderij in Vlijmen. Voor de Afdeling bestuursrechtspraak is onvoldoende duidelijk of in dat specifieke geval aan alle voorwaarden van extern salderen is voldaan, in het bijzonder of de verminderde depositie niet al eerder is ingezet. De conclusie is daarom dat nog steeds niet de vereiste zekerheid bestaat dat de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet zal aantasten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Oostelijke Langstraat

De Oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. De provinciale inpassingsplannen ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West’ en ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost’ maken het mogelijk om in dit gebied de infrastructuur aan te passen en natuur, water en recreatiemogelijkheden aan te leggen. Zo maken de plannen de aanleg van parallelwegen, twee ecologische verbindingszones en een snelfietsroute mogelijk. Met de plannen verdwijnen ook vier van de negen op- en afritten van en naar de A59.


Lees hier de volledige tekst van de tweede tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaak.