Livestream zitting over natuurvergunning voor Circuit Zandvoort

Gepubliceerd op 10 februari 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op dinsdag 14 februari 2023 om 10.00 uur een rechtszitting over de natuurvergunning voor Circuit Zandvoort. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Dinsdagochtend 14 februari 2023 vanaf 09.55 uur is er beeld vanuit de zittingszaal. De zitting begint om 10.00 uur.

Waar gaat de zitting over?

De zitting gaat over de natuurvergunning die de provincie Noord-Holland heeft verleend aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. De vergunning is verleend voor het gebruik van Circuit Park Zandvoort en voor een aantal aanpassingen op Circuit Park Zandvoort. De aanpassingen bestaan onder andere uit het plaatsen van tijdelijke tribunes, grondverzet, het slopen en plaatsen van bebouwing, de aanleg van twee tunnels en het verstevigen van toegangspaden voor voetgangers. De natuur- en milieuorganisaties Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment zijn het niet eens met de natuurvergunning en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank verklaarde in april 2022 de bezwaren van de natuur- en milieuorganisaties ongegrond. De rechtbank is voor wat betreft de stikstofuitstoot op het circuit uitgegaan van de situatie op 7 december 2004, toen het natuurgebied ‘Kennemerland-Zuid’ de status van beschermd Natura 2000-gebied kreeg. Alle activiteiten die toen waren toegestaan vormen de zogenoemde referentiesituatie. Volgens de rechtbank mocht in de referentiesituatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein echter beperkt tot een aantal dagen. Ook is in de vergunning een maximale stikstofuitstoot opgenomen. Dat was in de oude situatie niet het geval. De rechtbank kwam daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. De natuur- en milieuorganisaties zijn het hier niet mee eens en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren onder meer aan dat de rechtbank de referentiesituatie van het circuit niet goed heeft beoordeeld waardoor de huidige vergunning juist tot meer stikstofuitstoot op het beschermde natuurgebied leidt. Daarom had het provinciebestuur de natuurvergunning moeten weigeren.

De zitting gaat ook over de ontheffing die de provincie Noord-Holland heeft verleend op grond van de Wet natuurbescherming om de rugstreeppad en de zandhagedis te verstoren en hun rustplaatsen te beschadigen. Deze ontheffing is nodig voor graaf- en asfalteringswerkzaamheden, voor het verbreden en versterken van paden, om een verharding aan te brengen op het terrein en voor het jaarlijks op- en afbouwen van de tijdelijke tribunes.

Uitspraak nog niet op dinsdag 14 februari, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Jaap Polak, Gerdy Jurgens en Peter Knol. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt enkele weken later. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de E-mailservice uitspraken in deze zaken met zaaknummers 202202916/1, 202204133/1 en 202106130/1.


zittingzaal

De zitting is afgelopen. U kunt de opname van de zitting terugkijken via het YouTube-kanaal van de Raad van State.