‘De Raad ontraadseld’

Gepubliceerd op 7 februari 2024

Over naamsbekendheid heeft de Raad van State weinig te klagen. De Raad van State duikt ook dagelijks wel op in de media. Maar niet bij iedereen is bekend wat zijn taken precies zijn, wie deze taken uitvoeren en hoe de Raad van State is georganiseerd.

Vice-president Thom de Graaf en voormalig voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven schieten te hulp en ‘ontraadselen’ op basis van hun jarenlange ervaring de Raad van State voor een breed publiek. In hun boek "De Raad ontraadseld, een klein vademecum van de Raad van State” beschrijven zij in heldere taal en op een toegankelijke wijze de geschiedenis, de taken en de werkwijze van de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak. Ook wordt in het boek de plek van de Raad van State binnen de democratische rechtsstaat besproken en worden relevante adviezen en uitspraken van de laatste jaren uitgediept.

Het boek is uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers en te koop in de boekhandel. Het is ook te bestellen via de website van Boom: De Raad ontraadseld | Van Ettekoven, De Graaf | 9789462128873 | Boom