Staatssecretaris J&V mag vreemdelingen overdragen aan Roemenië

Gepubliceerd op 27 december 2023

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag vreemdelingen overdragen aan Roemenië. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de Roemeense autoriteiten vreemdelingen die door een andere EU-lidstaat in het kader van de Europese Dublinverordening worden overdragen, in strijd met de mensenrechten zullen behandelen. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (27 december 2023).

Achtergrond

De staatssecretaris heeft de asielaanvraag van een Soedanese man niet in behandeling genomen, omdat Roemenië volgens hem verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn aanvraag op grond van de Dublinverordening. De man is het daar niet mee eens, omdat hij naar zijn mening in Roemenië niet de mogelijkheid heeft om de asielprocedure te doorlopen. Volgens hem brengen de Roemeense autoriteiten vreemdelingen op grond van de zogenoemde overnameovereenkomst tussen Servië en de Europese Unie terug naar Servië. Daarmee zou Roemenië deze overeenkomst onrechtmatig toepassen.

Geen fundamentele systeemfout

De Roemeense politie brengt vreemdelingen op grond van de overnameovereenkomst naar Servië als ze vanuit dat land Roemenië zijn binnengekomen. Maar er kan niet worden geconcludeerd dat de overeenkomst op zogenoemde Dublinclaimanten wordt toegepast die vanuit andere lidstaten aan Roemenië worden overgedragen, zonder dat zij de kans krijgen om een asiel aan te vragen en de behandeling daarvan af te wachten. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn er geen aanknopingspunten dat de asielprocedure in Roemenië een fundamentele systeemfout bevat en is er onvoldoende grond om te concluderen dat Roemenië zich systematisch schuldig maakt aan onrechtmatige overbrengingen van Dublinclaimanten naar Servië.

Niet in strijd met de mensenrechten

De staatssecretaris mag er daarom op basis van het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel van uitgaan dat de Roemeense autoriteiten vreemdelingen niet in strijd met de mensenrechten zullen behandelen. De staatssecretaris mag hen dan ook op grond van de Europese Dublinverordening overdragen aan Roemenië.


asiel-mannen-lopend

Lees hier de hele uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202306863/1.