Hanna Sevenster nieuwe voorzitter Vreemdelingenkamer

Gepubliceerd op 1 december 2022

Met ingang van vandaag, 1 december, is mr. Hanna Sevenster de nieuwe voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij volgt mr. Nico Verheij op die zes jaar deze functie heeft bekleed. Nico Verheij blijft lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Hanna Sevenster: ‘Ik vind het bijzonder eervol om deze verantwoordelijke functie over te nemen van Nico. Het vreemdelingenrecht is een belangrijk en boeiend terrein. Het is een mooie uitdaging om daaraan verder vorm te geven samen met alle medewerkers van de Vreemdelingenkamer en in dialoog met andere stakeholders. Ik hecht veel waarde aan goede relaties met de rechtbanken, de advocatuur en de IND. Vooral in deze tijd waarin het vreemdelingenrecht zo in beweging is.’

Vreemdelingenkamer

De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. De Vreemdelingenkamer behandelt als hoogste bestuursrechter geschillen op het gebied van de Vreemdelingenwet 2000 (asiel, regulier en bewaringszaken), de Wet arbeid vreemdelingen en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De voorzitter coördineert de werkzaamheden van de Vreemdelingenkamer en neemt deel aan het wekelijkse voorzittersoverleg waar de inhoudelijke lijnen van de Afdeling bestuursrechtspraak besproken worden.

Loopbaan

Hanna Sevenster (1963, Leiden) is sinds 1 juni 2007 staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Voordat zij staatsraad werd, was zij onder andere advocaat, hoogleraar Europees milieurecht bij de Universiteit van Amsterdam en Hoofd van de Afdeling Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.