Bereikbaarheid Raad van State rond de feestdagen

Gepubliceerd op 23 december 2022

In verband met de feestdagen hanteert de Raad van State deze week aangepaste openings- en publicatietijden.

Openingstijden

De Raad van State is op maandag 26 december, tweede kerstdag, gesloten. De Raad van State is op de andere werkdagen gewoon geopend en bereikbaar tijdens kantooruren tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De Afdeling bestuursrechtspraak houdt ook zittingen in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar dit zijn er minder dan gebruikelijk.

Publicatie uitspraken

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak die normaal op maandag worden aangekondigd, worden komende week op dinsdag 27 december om 14.00 uur aangekondigd. Uitspraken worden wel als gebruikelijk op woensdag om 10.15 uur gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Publicatie adviezen

Op maandag 26 december worden geen adviezen van de Afdeling advisering openbaar gemaakt. Adviezen die op woensdag 21 december zijn vastgesteld, worden dus pas op maandag 2 januari om 10.00 uur op de website gepubliceerd. In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw is er geen vergadering van de Afdeling advisering.