Bereikbaarheid en publicaties rond de feestdagen

Gepubliceerd op 25 december 2023

In verband met de feestdagen hanteert de Raad van State de komende twee weken aangepaste openingstijden en publicatiemomenten van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak en adviezen van de Afdeling advisering.

Openingstijden

De Raad van State is tijdens de beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten. Op de andere werkdagen in deze periode is de Raad van State gewoon geopend en bereikbaar tijdens kantooruren tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt in de week tussen kerst en oud en nieuw en in de eerste week van 2024 enkele rechtszaken op een zitting, maar dit zijn er beduidend minder dan gebruikelijk.

Aankondiging en publicatie uitspraken

De Afdeling bestuursrechtspraak maakt elke woensdagochtend haar uitspraken openbaar en dat is rond de feestdagen niet anders. De Afdeling bestuursrechtspraak kondigt de uitspraken die zij woensdag 27 december om 10.15 uur openbaar maakt op maandag 25 december om 14.00 uur aan: Uitspraken - Raad van State. Dan is het weliswaar eerste kerstdag en zijn we gesloten, maar we laten het gebruikelijke systeem van aankondiging achter de schermen ‘gewoon’ doorlopen. De uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag 3 januari openbaar maakt, worden op dinsdag 2 januari om 14.00 uur aangekondigd.

Publicatie adviezen

Op maandag 25 december worden geen adviezen van de Afdeling advisering openbaar gemaakt en gepubliceerd. Adviezen die op woensdag 20 december zijn vastgesteld, worden woensdag 27 december om 10.00 uur op de website gepubliceerd. In de week tussen kerst en oud en nieuw en in de eerste week van 2024 zijn er geen vergaderingen van de Afdeling advisering. De eerstvolgende vergadering van de Afdeling advisering is op woensdag 10 januari. De adviezen die dan worden vastgesteld, worden op maandag 15 januari om 10.00 uur op de website gepubliceerd.