Rosa Uylenburg wordt nieuwe voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 24 augustus 2023

Mr. Rosa Uylenburg wordt de nieuwe voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zal per 1 januari 2024 mr. Bart Jan van Ettekoven opvolgen. Op dit moment is Rosa Uylenburg voorzitter van de Omgevingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Rosa Uylenburg (1963) is sinds juni 2012 staatsraad (rechter) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Omgevingskamer. Voordat Rosa Uylenburg bij de Raad van State kwam werken, was zij hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht, aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is nog als gasthoogleraar verbonden aan deze universiteit.

Unanieme aanbeveling

De Raad van State heeft een unanieme aanbeveling gedaan voor de benoeming van Rosa Uylenburg als voorzitter. De ministerraad heeft hiermee vandaag ingestemd. Rosa Uylenburg wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State: “Hoewel ik de uitstekende interactie gedurende een reeks van jaren met Bart Jan van Ettekoven zeker zal missen, kijk ik uit naar de toekomstige samenwerking met Rosa Uylenburg. Uit de selectieprocedure blijkt een zeer groot draagvlak onder de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ook onder de medewerkers: zeer ervaren, plezierige en verbindende persoonlijkheid, grote en diepgaande kennis. De Afdeling bestuursrechtspraak en de Raad van State als geheel mogen zich gelukkig prijzen.”

Rosa Uylenburg: “Ik voel me vereerd om Bart Jan van Ettekoven op te volgen als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ik kijk er naar uit om mij als voorzitter, samen met alle collega’s van Bestuursrechtspraak, in te zetten voor kwalitatieve, tijdige en toegankelijke rechtsbescherming. Daarbij zal ik zeker contact zoeken met personen en organisaties buiten de Raad van State. Ook wil ik samen met vice-president Thom de Graaf graag bijdragen aan de verantwoordelijkheid van de Raad van State als instituut om de kwaliteit van wetgeving en bestuur te versterken.”

Opvolgster

Bart Jan van Ettekoven is ruim zes jaar voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak geweest. Hij blijft na zijn terugtreden staatsraad. Bart Jan van Ettekoven: “De kogel is door de kerk. Mijn opvolgster is bekend. Wat doet het mij een enorm genoegen dat ik op 1 januari 2024 het ‘stokje’ van voorzitter mag overdragen aan Rosa Uylenburg. De Afdeling bestuursrechtspraak krijgt daarmee een topjurist als voorzitter, met grote kennis van het algemeen bestuursrecht en het brede omgevingsrecht, met organisatietalent en met de gave om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen. Zeer welkom gezien de uitdagingen waar de Afdeling bestuursrechtspraak en de Raad van State voor staan. Ik wens haar veel succes en plezier in deze uitdagende functie.”

Hoogste algemene bestuursrechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraak over geschillen tussen burgers en overheid en is onderverdeeld in drie juridische 'kamers': de Omgevingskamer voor zaken op het gebied van het omgevingsrecht, de Vreemdelingenkamer voor vreemdelingenzaken en de Algemene Kamer voor algemeen bestuursrechtelijke zaken.