Samenvatting advies initiatiefwet van Kamerlid Kröger over nachtvluchtverbod

Gepubliceerd op 26 augustus 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 24 augustus 2022 haar advies vastgesteld over een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) voor een algemeen verbod op nachtvluchten op Nederlandse burgerluchthavens. Het advies is op 26 augustus 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Algemeen verbod op nachtvluchten burgerluchtvaart

In het wetsvoorstel staat dat vliegtuigen tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends niet meer mogen opstijgen vanaf of landen op een Nederlandse burgerluchthaven. De initiatiefnemer wil er daarmee voor zorgen dat gedurende die uren de nachtrust van omwonenden van die luchthavens niet wordt verstoord door vliegverkeer en schade aan de levenskwaliteit en gezondheid van omwonenden voorkomen. Dat kan volgens de initiatiefnemer alleen door nachtvluchten in die periode helemaal te verbieden.

Internationale context en regelgeving

De luchtvaart is een internationaal opererende sector die ook bedrijven, burgers en overheden in andere landen raakt. Daarom zijn landen gebonden aan Europese afspraken die regelen hoe zij te werk moeten gaan bij het terugdringen van vliegtuiglawaai op grotere burgerluchthavens, zoals Schiphol.  In die afspraken staat onder andere welke andere maatregelen (eerst) moeten worden overwogen voordat het aantal vluchten wordt beperkt.

Algemeen verbod kan op deze manier niet

De Afdeling advisering merkt op dat uit het initiatiefwetsvoorstel niet blijkt dat deze alternatieve maatregelen zijn overwogen. Zonder het doorlopen van de stappen uit de internationale afspraken staat Europese regelgeving een verbod op nachtvluchten op Schiphol niet toe. Voor de andere Nederlandse burgerluchthavens gelden deze internationale afspraken niet en is er dus geen verplichting deze stappen te doorlopen. Voor die burgerluchthavens gelden echter al vergaande beperkingen voor de uitvoering van nachtvluchten, die geheel of gedeeltelijk gelijk zijn aan het voorgestelde verbod op nachtvluchten. Uit het voorstel blijkt niet waarom initiatiefnemer een verbod op nachtvluchten voor die luchthavens nodig vindt.

Beter motiveren

Het advies luidt dan ook om in de toelichting het voorgestelde verbod op nachtvluchten beter te motiveren. Voor zover het voorgestelde verbod betrekking heeft op Schiphol moeten daarbij in ieder geval de stappen uit de internationale afspraken worden doorlopen. Voor de overige burgerluchthavens moet in de toelichting worden gemotiveerd waarom het opnemen van het voorgestelde verbod in de Wet luchtvaart nodig is, naast de reeds bestaande beperkingen van nachtvluchten in de luchthavenbesluiten. Zonder deze motivering adviseert de Afdeling advisering de initiatiefnemer om van het wetsvoorstel af te zien.


Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering.