Raad van State publiceert vandaag tien adviezen

Gepubliceerd op 17 april 2023

De afgelopen week heeft de Afdeling advisering tien wetgevingsadviezen vastgesteld. Deze zijn vandaag allemaal op de website van de Raad van State gepubliceerd.

Aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Een van de adviezen gaat over het wetsvoorstel van de regering voor aanvullende regelingen in verband met de hersteloperatie toeslagen. Het voorstel geeft een verdere invulling aan het doel van de hersteloperatie, namelijk het compenseren van gedupeerden voor de hardheid van de wet en de praktijk van de kinderopvangtoeslagen. Ook bij deze uitbreiding van de wet heeft de regering gekozen voor een grofmazige en ruimhartige opzet. Hoewel dat begrijpelijk is, leidt dit ertoe dat onder de nieuwe groep niet alleen personen vallen die daadwerkelijk gedupeerd zijn, maar ook personen die dat niet zijn. Dit maakt het onevenwichtig en juridisch kwetsbaar. De wens tot compensatie is begrijpelijk, maar de grenzen van een schaderegeling en de uitvoerbaarheid ervan zijn met de gekozen aanpak wel bereikt.

Permanente regeling digitaal vergaderen voor decentrale overheden

Een ander advies gaat over het wetsvoorstel voor een permanente regeling voor decentrale overheden om digitaal te vergaderen. Tijdens de coronapandemie ontstond de noodzaak voor gemeenteraden en andere decentrale volksvertegenwoordigingen om digitaal te vergaderen. Dat was toen geregeld in een tijdelijke wet. Dit wetsvoorstel geeft nu een algemene en permanente mogelijkheid om digitaal te vergaderen in plaats van fysiek. De Afdeling advisering onderschrijft de grondgedachte van het wetsvoorstel niet. Door fysiek en digitaal vergaderen gelijk te stellen, gaat het wetsvoorstel voorbij aan het uitgangspunt dat volksvertegenwoordigers gezamenlijk en voor iedereen zichtbaar vergaderen in een daarvoor speciaal ingerichte zaal. Deze zalen faciliteren niet alleen de werkzaamheden, maar hebben ook een belangrijke ‘constitutionele waarde’. Volgens de Afdeling advisering moet fysiek vergaderen daarom de wettelijke hoofdregel blijven.

Initiatiefwetsvoorstel voor betaalbare boodschappen

De Afdeling advisering heeft vandaag ook het advies gepubliceerd over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Dijck en Mulder voor ‘betaalbare boodschappen’. Zij willen met het voorstel de indirecte belasting op voedingsmiddelen voor één jaar op nul procent zetten. De Afdeling advisering constateert in haar advies dat belastingverlaging op voedingsmiddelen niet of nauwelijks leiden tot verlaging in consumentenprijzen. Wel profiteren ondernemers van een verlaagde belastingafdracht. Tegen de bedoeling van de initiatiefnemers in heeft het voorstel dan vooral het effect van een ‘supermarktsubsidie’. Zelfs als het voorstel zou resulteren in lagere prijzen voor consumenten, dan profiteren vooral de consumenten hiervan die deze verlaging niet nodig hebben. Mensen met hogere inkomens geven in euro’s meer uit aan voedingsmiddelen dan mensen met lagere inkomens.


Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.