Presentatie jaarverslag 2021 op donderdag 21 april

Gepubliceerd op 7 april 2022

Op donderdag 21 april a.s. verschijnt het jaarverslag van de Raad van State over 2021. Het hele jaarverslag zal vanaf 11.00 uur online beschikbaar zijn via deze website.

Vertrouwde rubrieken

Het jaarverslag zal ook deze keer weer de vertrouwde rubrieken en onderdelen bevatten zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State en de overzichten met de meest in het oog springende adviezen en uitspraken van 2021. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op de website.

Gedrukt exemplaar

Er verschijnt ook een gedrukte versie van het jaarverslag. Daarin staan de algemene beschouwing, een samenvatting van het werk van de Raad in 2021 en interviews met vice-president Thom de Graaf,  voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven, secretaris van de Raad van State Marja Horstman en enkele medewerkers van de Raad van State. Deze uitgave kan vanaf donderdag 21 april om 11.00 uur via de website worden gedownload of worden besteld.