Presentatie jaarverslag 2023 op donderdag 18 april

Gepubliceerd op 4 april 2024

Op donderdag 18 april a.s. verschijnt het jaarverslag van de Raad van State over 2023. Het hele jaarverslag zal vanaf 11.00 uur online beschikbaar zijn via deze website. Het thema van het jaarverslag is dit keer: innoveren in de rechtsstaat.

Vertrouwde rubrieken

Het jaarverslag bevat ook deze keer de vertrouwde rubrieken en onderdelen zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State en de overzichten met de meest in het oog springende adviezen en uitspraken van 2023. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op de website.

Gedrukt exemplaar

Er verschijnt ook weer een gedrukte versie van het jaarverslag. Daarin staan de algemene beschouwing, een samenvatting van het werk van de Raad in 2023 en korte interviews met vice-president Thom de Graaf, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Rosa Uylenburg, secretaris Marja Horstman en enkele medewerkers van de Raad van State. Nieuw is dit jaar de rubriek ‘Adviezen en uitspraken uitgelicht’ waarin drie adviezen van de Afdeling advisering en drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het afgelopen jaar onder de loep worden genomen. Deze uitgave kan vanaf donderdag 18 april om 11.00 uur via de website worden gedownload of worden besteld.