Presentatie jaarverslag 2022 op donderdag 20 april

Gepubliceerd op 7 april 2023

Op donderdag 20 april a.s. verschijnt het jaarverslag van de Raad van State over 2022. Het hele jaarverslag zal vanaf 11.00 uur online beschikbaar zijn via deze website.

Vertrouwde rubrieken

Het jaarverslag zal ook deze keer weer de vertrouwde rubrieken en onderdelen bevatten zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State en de overzichten met de meest in het oog springende adviezen en uitspraken van 2022. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak staan eveneens op de website.

Gedrukt exemplaar

Er verschijnt ook weer een gedrukte versie van het jaarverslag. Daarin staan de algemene beschouwing, een samenvatting van het werk van de Raad in 2022 en interviews met vice-president Thom de Graaf,  voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven, secretaris Marja Horstman en enkele medewerkers van de Raad van State. Deze uitgave kan vanaf donderdag 20 april om 11.00 uur via de website worden gedownload of worden besteld.