Den Haag moet 'Stop Wilders Nu' registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op 15 januari 2010

Het centraal stembureau van de gemeente Den Haag moet de naam 'Stop Wilders Nu' alsnog opnemen in het kiesregister voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dat vandaag (15 januari 2010) in een uitspraak bepaald.

Het centraal stembureau had het verzoek van de partij om registratie van de naam in het kiesregister afgewezen, omdat het gebruik van de naam in 'Stop Wilders Nu' de persoonlijke levenssfeer van de heer Wilders aantast en om die reden in strijd zou zijn met de openbare orde. De partij was het niet eens met deze afwijzing en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak wil de partij met de gekozen naam tot uitdrukking brengen dat zij zich verzet tegen het politieke gedachtegoed van de heer Wilders en gaat het niet om de persoon van de heer Wilders. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak 'is een politieke groepering vrij in het kiezen van de naam waarmee zij in de politieke strijd haar gedachtegoed wil uitdragen', en ligt gelet op die bedoeling van de Kieswet 'een ruime uitleg van de weigeringsgrond strijd met de openbare orde niet in de rede'. Dat in de partijnaam gebruik wordt gemaakt van de naam van Wilders zonder dat hij daarvoor toestemming heeft verleend, is niet in strijd met de openbare orde, aldus de hoogste bestuursrechter. Het centraal stembureau had het verzoek om registratie van de naam 'Stop Wilders Nu' dan ook niet mogen afwijzen.

Gevolg van de uitspraak is dat de partij de naam 'Stop Wilders Nu' mag gebruiken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent nog niet dat 'Stop Wilders Nu' ook daadwerkelijk meedoet aan de verkiezingen. Daarvoor zal de partij eerst nog kandidatenlijsten moeten indienen die voldoen aan de eisen uit de Kieswet.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201000115/1.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 4812.