Verdonk moet opnieuw beslissen over naturalisatie Kalou

Gepubliceerd op 15 februari 2006

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft onvoldoende gemotiveerd waarom voetballer Kalou niet in aanmerking komt voor versnelde naturalisatie. De minister moet een nieuw besluit nemen over het verzoek van Kalou. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 februari 2006).

De Afdeling bevestigt daarmee in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, die begin december 2005 tot eenzelfde oordeel kwam. De Rijkswet op het Nederlanderschap biedt in een bijzonder geval, bijvoorbeeld wanneer daarmee een groot Nederlands belang op sportief gebied wordt gediend, de mogelijkheid van versnelde naturalisatie.

De Ivoriaan Kalou heeft in oktober 2004 een verzoek om versnelde naturalisatie ingediend, met name met het oog op het komende WK voetbal. De minister heeft dat verzoek afgewezen omdat zij vindt dat wel sprake is van een bijzonder geval, maar Kalou te kort in Nederland verblijft en onvoldoende is ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. De Afdeling overweegt dat de minister, indien een vreemdeling in zo'n geval toch niet voor versnelde naturalisatie in aanmerking komt, goed moet motiveren op grond waarvan het verzoek wordt afgewezen.

De minister heeft dat naar het oordeel van de Afdeling niet gedaan. In de uitspraak van vandaag wordt het oordeel van de rechtbank Rotterdam van 9 december 2005 bevestigd. Dit betekent niet dat Kalou zeker versneld zal worden genaturaliseerd. Gevolg is wel dat de minister opnieuw moet beslissen over het verzoek van Kalou, waarbij zij de rechterlijke uitspraken in acht moet nemen. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200510426/1.