Nieuwe databank met adviezen van de Raad van State op internet

Gepubliceerd op 15 maart 2005

De Raad van State is deze week op zijn website (www.raadvanstate.nl) gestart met een nieuwe adviezen-databank. In deze databank staat de volledige tekst van alle adviezen van de Raad die na 1 januari 2003 zijn uitgebracht en openbaar gemaakt. Ook de tekst van de nader rapporten (reactie van de regering op het advies) is met volledige tekst te raadplegen.

Adviezen van de Raad van State werden nu al op verscheidene sites gepubliceerd. Snelle, actuele en volledige publicatie is echter de meerwaarde van de nieuwe databank. De werkdag na de officiële openbaarmaking door de regering wordt het advies aan de databank toegevoegd. Niet alleen de adviezen over wetsvoorstellen, maar ook die over algemene maatregelen van bestuur en onteigeningen zijn vanaf nu met deze databank via internet te raadplegen.

Nieuw is ook de uitdrukkelijke vermelding als het advies een zogenoemd advies conform is. Het advies is dan instemmend of bevat uitsluitend redactionele opmerkingen. Verder is de databank gebruiksvriendelijk, omdat gemakkelijk en snel via alledaagse trefwoorden adviezen kunnen worden gevonden. Er is voorlopig gekozen om alle adviezen vanaf 1 januari 2003 te publiceren om bij de start in ieder geval over een redelijk "gevulde" databank te beschikken.

Momenteel zijn er bijna 1100 bestanden opgenomen. Met de tijd groeit uiteraard het aantal documenten door de dagelijkse verwerking van recent openbaar gemaakte adviezen.