Woningbouw Bullepolder bij Leeuwarden mag doorgaan

Gepubliceerd op 23 februari 2005

De Raad van State heeft vandaag (23 februari 2005) in een uitspraak bepaald dat het bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden over de bouw van een woonwijk in de Bullepolder in stand kan blijven. Gevolg van de uitspraak is dat in deze polder 400 luxe woningen kunnen worden gebouwd. "Milieudefensie" en het "Dorpsbelang Lekkum, Miedum en Snakkerburen" hadden beroep ingesteld tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan door gedeputeerde staten van Fryslân omdat de woonwijk naast het natuurgebied "De Groote Wielen" zal worden gebouwd.

De bouwlocatie van de woonwijk ligt naast het gebied "De Groote Wielen" dat op grond van de Europese Vogelrichtlijn is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) en op grond van de Europese Habitatrichtlijn is aangemeld als te beschermen natuurgebied. In de SBZ leven onder meer Kol- en Brandganzen en Smienten die het gebied gebruiken als overwinteringsgebied en rustplaats. De Raad van State is het met de gemeente Leeuwarden en met de provincie Fryslân eens dat er wetenschappelijk is aangetoond dat de woonwijk geen schadelijke gevolgen zal hebben voor deze vogels. Dat komt door de ligging van de wijk en de aanleg van een bufferzone van 250 meter tussen de woonwijk en de SBZ.

Verder blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat er voor de ganzen en Smienten in de buurt van de SBZ voldoende grasland over blijft waarop zij kunnen foerageren. Het is de Raad van State verder niet gebleken dat door de bouw van de woonwijk, bijvoorbeeld door een toename van de recreatie, het gebied zelf te veel zal worden verstoord.

Verder is de Raad van oordeel dat de gemeente en de provincie voldoende hebben gemotiveerd waarom, in afwijking van het Streekplan Friesland 1994, toch aan de noordrand van de stad een woonwijk kan worden gebouwd. De gemeente en de provincie hebben, ondanks de veranderende marktsituatie, ook voldoende aangetoond dat er nog steeds behoefte is aan luxe woningen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.