Raad van State: nader onderzoek naar gevolgen herinrichting stationseiland Amsterdam

Gepubliceerd op 9 februari 2005

De Raad van State heeft vandaag (woensdag 9 februari 2005) in een uitspraak de goedkeuring van het bestemmingsplan "Stationseiland" van de gemeente Amsterdam vernietigd. De Raad is van oordeel dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit in het gebied en voor de geluidhinder voor woningen onvoldoende zijn onderzocht. Uit de uitspraak blijkt dat nader onderzoek moet worden verricht naar de gevolgen van de herontwikkeling van het stationseiland.

In het "Besluit luchtkwaliteit" zijn normen opgenomen voor de maximale concentraties stikstofdioxide en 'zwevende deeltjes'. Uit het onderzoek dat voor het bestemmingsplan is verricht blijkt dat de maximaal toegestane concentraties na de herontwikkeling zullen worden overschreden. Ook zijn er geen rapporten beschikbaar waaruit zou blijken dat door de herontwikkeling de luchtkwaliteit in het hele gebied aanzienlijk zou verbeteren. Daarnaast wijst de Raad erop dat er geen onderzoek is uitgevoerd naar de geluidsbelasting van woningen die bij de nieuwe ontsluitingsweg tussen de De Ruijterkade en de Prins Hendrikkade ten oosten van het Centraal Station liggen. Het bestemmingsplan "Stationseiland" van de gemeente Amsterdam heeft betrekking op het gebied rondom het Centraal Station.

De gemeente wil aan de IJzijde een busplatform bouwen op gelijke hoogte met de treinsporen met daaronder een nieuwe stationshal. De huidige De Ruijterkade komt bij het station ondergronds te liggen. Het busplatform en de kade worden met een kap overspannen. Ook de openbare ruimte van het stationsplein aan de stadszijde wordt heringericht. Fortis Vastgoed en Parkeermanagement Nederland exploiteren een parkeergarage aan de Prins Hendrikkade, ter hoogte van de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht. Zij hadden bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de herontwikkeling van het stationseiland.

Klik hier voor volledige de tekst van de uitspraak.