Rotterdam Airport mag voorlopig gebruik maken van verruimde openingstijden

Gepubliceerd op 16 november 2004

De Raad van State heeft vandaag (16 november 2004) in een uitspraak bepaald dat Rotterdam Airport voorlopig gebruik mag maken van de verruimde openingstijden waartoe de staatssecretarissen van V&W en van VROM eerder hadden besloten. Daarbij kunnen 'stille' vliegtuigen voortaan tot 24.00 uur in plaats van tot 23.00 uur landen met een uitloop tot maximaal 01.00 uur bij vertraging, de zogenaamde extensieregeling.

De colleges van burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs en van Bergschenhoek en de “Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast” hebben bij de staatssecretarissen bezwaar aangetekend tegen het besluit. Zij hebben de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht het besluit te schorsen in afwachting van de verdere juridische procedure. Dat verzoek is afgewezen na afweging van de economische en de milieubelangen.

Wat betreft de economische belangen blijkt dat, vanwege de eerder aangebrachte beperkingen op de openingstijden, de afgelopen jaren een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft afgezien om vanaf Rotterdam Airport te vliegen. Verder bleek uit een rapport van de Universiteit van Utrecht dat die beperkte openingstijden reden zijn geweest voor de relatief sterke terugval van passagiersaantallen. Wat betreft de milieugevolgen is uit onderzoeken van onder andere de DCMR Milieudienst Rijnmond gebleken dat er naar verwachting jaarlijks zo’n 350 extra vluchten tussen 23.00 en 24.00 uur zullen plaatsvinden. Daarmee wordt aan de behoefte van de luchtvaartmaatschappijen tegemoet gekomen. Deze extra vluchten dienen binnen de bestaande 'geluidruimte' te worden uitgevoerd.

Omdat deze extra vluchten geen betrekking hebben op de wijziging of vaststelling van een geluidzone is er geen aanleiding voor het maken van nieuwe geluidhinderberekeningen. Tenslotte wijst de Voorzitter erop dat Rotterdam Airport heeft toegezegd om in afwachting van het verdere verloop van de juridische procedure voor landingen tussen 23.00 en 24.00 uur slechts "voorlopige slots" uit te geven zodat geen duurzame rechten ontstaan. Gevolg van de uitspraak van vandaag is dat Rotterdam Airport, totdat op de bezwaren is beslist, voorlopig van de verruimde openingstijden gebruik kan maken.

Klik hier voor de volledige tekst van de voorlopige uitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer de “verzoeken om voorlopige voorziening” die zijn ingediend betreffende Aanwijzingsbesluiten van luchthavens. Tegen uitspraken op “verzoeken om voorlopige voorziening” is geen hoger beroep mogelijk.