Raad van State houdt bouwvergunning AZ voetbalstadion in stand

Gepubliceerd op 21 april 2004

Het college van B&W van Alkmaar mocht in 2002 vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verlenen voor de bouw van het AZ voetbalstadion aan het Kooimeerplein in Alkmaar. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (21 april 2004).

De uitspraak van de rechtbank Alkmaar, die tot een ander oordeel was gekomen, is door de Raad van State vernietigd. Bij het AZ voetbalstadion mag onder meer 20.000 m² winkelruimte worden gebouwd die als thema sport, vrije tijd en recreatie moet hebben. Deze thematisering moet voorkomen dat de bestaande winkelvoorzieningen in Alkmaar worden aangetast.

De Raad van State is van oordeel dat deze thematisering van belang is voor de ruimtelijke gevolgen van het project. Ook wijst de Raad erop dat het college van B&W voldoende rekening heeft gehouden met het rijksbeleid en dat de bouw van het stadion met winkelruimte niet in strijd is met het provinciaal en gemeentelijk beleid.

De Raad van State spreekt verder uit dat het onderzoek van de Europese Commissie naar de overeenkomst die de gemeente Alkmaar en AZ hebben gesloten over de grondtransactie voor het bestaande en het nieuwe stadion los staat van de verleende vrijstelling en bouwvergunning. Ook is voldoende onderzoek verricht naar de milieueffecten van het project. Het project omvat een voetbalstadion voor 13.500 toeschouwers, 40.000 m² vloeroppervlak voor vrije tijd, sport en medische voorzieningen, 20.000 m² vloeroppervlak voor detailhandel en een parkeergarage, stallingsruimte voor (brom)fietsen en 1.250 extra parkeerplaatsen.

Met name winkeliersverenigingen uit de binnenstad van Alkmaar hebben bezwaar tegen de bouw van de winkelruimte bij het stadion.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak. Tegen uitspraken van de Raad van State staat geen beroep open.