Raad van State laat dwangsom vakantiewoningen Lingemeer in stand

Gepubliceerd op 17 december 2003

Het college van B&W van de gemeente Buren heeft in 2002 bewoners van 23 vakantiewoningen in het park “Lingemeer” in Lienden terecht dwangsommen opgelegd om de permanente bewoning van deze woningen te beëindigen. Dit oordeelt de Raad van State in 23 afzonderlijke uitspraken van vandaag (17 december 2003). Eerder dit jaar kwam de rechtbank in Arnhem al tot hetzelfde oordeel.

De Raad van State heeft op 11 september jl. in een voorlopige uitspraak geoordeeld dat de uitspraken van de rechtbank in Arnhem in stand konden blijven. Met de uitspraken van vandaag bevestigt de Raad van State in hoger beroep de rechtbankuitspraken definitief. Volgens de Raad van State was het college van B&W bevoegd om de dwangsommen van € 4.500,= per persoon per maand (met een maximum van € 90.000,=) op te leggen. Het bestemmingsplan dat sinds oktober 1998 geldt verbiedt permanente bewoning van de vakantiewoningen.

Een aantal bewoners stond weliswaar eerder dan oktober 1998 in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven, maar ook het bestemmingsplan dat toen gold, liet permanente bewoning niet toe. De Raad van State acht voldoende aannemelijk dat deze bewoners naar aanleiding van hun inschrijving te kennen is gegeven dat permanente bewoning niet is toegestaan en dat zij er rekening mee moesten houden dat het college tegen de permanente bewoning zou optreden. Alleen in een bijzonder geval had het college van B&W van handhaving kunnen afzien.

Van zo’n situatie was hier geen sprake. Er bestond geen zicht op legalisering van de permanente bewoning en de bewoners konden er niet op vertrouwen dat het college van B&W de illegale situatie zou laten voortbestaan. De Raad van State vermeldt in zijn uitspraak nog dat ook in de koopovereenkomst en in de leveringsakte uitdrukkelijk is opgenomen dat het perceel een recreatieve bestemming heeft. Tegen de uitspraken van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk.

De gehele tekst van de 23 afzonderlijke uitspraken, met zaaknummers vanaf 200303569/1, is op deze site op te zoeken via deze pagina.