Raad van State vernietigt baanverlenging vliegveld Eelde

Gepubliceerd op 3 december 2003

De Raad van State heeft in een vandaag (3 december 2003) gepubliceerde uitspraak het besluit vernietigd van de staatssecretarissen van V&W en van VROM over de verlenging van de start- en landingsbaan van 1.800 naar 2.500 meter, de nieuwe geluidszones en de openingstijd vanaf 06:30 uur van het vliegveld Eelde. De Raad is van oordeel dat voor de berekening van de toekomstige geluidsbelasting niet langer gebruik kan worden gemaakt van het zogenaamde Ke-rekenmodel waarbij onder meer vliegtuiggeluid van minder dan 65 decibel niet in de berekening wordt meegenomen.

De methoden om geluidsoverlast te berekenen en te meten zijn de laatste jaren verbeterd. Voor de luchthaven Schiphol wordt inmiddels gebruik gemaakt van een andere rekenmethode, de Lden, waarbij beter wordt aangesloten bij de werkelijk ondervonden geluidshinder omdat al het vliegtuiggeluid meetelt. De Raad heeft er in een uitspraak van 28 juli 1998 al op gewezen dat het Ke-rekenmodel in de toekomst niet meer gebruikt zou kunnen worden.

Daarnaast is sinds 2002 een wetsvoorstel in voorbereiding om de nieuwe rekenmethode ook voor kleine en regionale luchthavens te laten gelden. Verder is de Raad van oordeel dat de staatssecretarissen het belang van de omgeving onvoldoende zorgvuldig hebben afgewogen tegen de belangen van de luchthaven bij het terugbrengen van de nachtsluiting van 07:00 uur naar 06:30 uur. De Raad stemt in met de beperkingen die in het besluit zijn opgenomen ten aanzien van proef-, les- en oefenvluchten en ten aanzien van reclamevluchten.

Ook is de Raad van mening dat in het besluit geen maximum aantal vluchten en geen beperking van de grootte van de vliegtuigen behoefden te worden opgenomen. Gevolg van de uitspraak is dat de uitvoering van de baanverlenging op dit moment niet mogelijk is en dat de staatssecretarissen opnieuw op de bij hen ingediende bezwaren moeten beslissen. Bij dit nieuwe besluit zal een (aanvullend) milieueffectrapport moeten worden opgesteld. Ook moet nader onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de baanverlenging voor de natuurontwikkeling in nabijgelegen gebieden.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak.