Barneveld en Elburg mogen niet overgaan tot absoluut bordeelverbod in bestemmingsplannen

Gepubliceerd op 22 mei 2002

In uitspraken die vandaag, 22 mei 2002, zijn gepubliceerd, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf goedkeuring onthouden aan twee bestemmingsplannen van de gemeenten Barneveld en Elburg.

Met deze bestemmingsplannen wilden beide gemeenteraden de vestiging en exploitatie van bordelen en andere seksinrichtingen in hun gemeenten geheel verbieden. De gemeenteraden hebben deze plannen vastgesteld ter bescherming van de openbare zeden, nadat per 1 oktober 2000 het bordeelverbod uit het Wetboek van Strafrecht is geschrapt. In de uitspraken van vandaag overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak dat dit een onjuist motief is. “De wetgever heeft het kennelijk voldoende geacht dat, in plaats van dat voorheen bestaande verbod, gemeenten thans een regulerend beleid voeren, dat wil zeggen, nadere regels stellen voor de uitoefening van dit soort bedrijven”.

Door die gelegaliseerde uitoefening niet te reguleren, maar bij voorbaat - met bovenstaand motief bovendien - geheel te verbieden, hebben de gemeenteraden naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hun bevoegdheden overschreden. Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen hebben de gemeenteraden zich immers ten onrechte niet uitsluitend gericht op de behartiging van het belang van een goede ruimtelijke ordening.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak met zaaknummer 200102324/1 (Barneveld).
Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak met zaaknummer 20004543/1 (Elburg).