Advies Raad van State over wetsvoorstel 'gratis schoolboeken'

Gepubliceerd op 24 januari 2008

Het advies dat de Raad van State heeft gegeven over het wetsvoorstel over 'het door scholen gratis ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs' van de minister van Onderwijs is openbaar. De media hebben de afgelopen dagen aandacht besteed aan dit wetsvoorstel.

Met het wetsvoorstel wil de minister bereiken dat de schoolkosten voor de ouders worden verlaagd en dat er een betere marktwerking op de educatieve boekenmarkt komt. De Raad van State komt tot de conclusie dat de noodzaak van overheidsingrijpen niet is komen vast te staan en dat niet wordt aangetoond welk probleem met het wetsvoorstel wordt opgelost. Het wetsvoorstel geeft een vergoeding in de schoolkosten voor alle gezinnen en vervangt de huidige regeling die alleen geldt voor gezinnen met lagere inkomens. Dit betekent dat de gezinnen met lagere inkomens minder of in het geheel niet van de voorgestelde maatregel profiteren. Het gratis ter beschikking stellen van schoolboeken brengt de grootste lastenverlichting teweeg voor ouders uit de midden- en bovenklasse. Evenmin kan worden aangetoond dat deze maatregel enig positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Verder zet de Raad van State vraagtekens bij de beoogde betere marktwerking.

Lees hier de volledige tekst van het advies.