Raad van State weigert milieuvergunning voor grote kippenfarm in Groesbeek

Gepubliceerd op 27 februari 2008

De milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek heeft verleend aan een pluimveebedrijf in Groesbeek is vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aangezien de vergunning niet zal kunnen worden verleend op basis van de regelgeving die het college heeft gekozen, heeft de Raad van State zelf alsnog de vergunning geweigerd.

Het gaat om een van de grootste kippenstallen van Nederland die plaats biedt aan 300.000 legkippen. Onder meer de bewoners van Villapark de Zeven Heuvelen en het naastgelegen sportpark Achilles '29 waren het niet eens met de vergunning. Zij vinden dat het pluimveebedrijf te veel stankoverlast veroorzaakt en niet voldoet aan de afstandseis uit de regelgeving voor veehouderijen. Daarom had de vergunning volgens hen niet verleend mogen worden. Het college vindt dat vergunningverlening wel mogelijk is, omdat in het verleden op de plek waar nu het pluiveebedrijf staat al een milieuvergunning gold die het houden van dieren toeliet. De Raad van State oordeelt nu dat de vergunning niet in stand kan blijven vanwege de stankhinder.

De Raad van State heeft op 22 november 2006 eerder een milieuvergunning voor het bedrijf vernietigd, omdat het pluimveebedrijf niet aan de stanknormen kon voldoen. Deze uitspraak van 22 november 2006 met zaaknummer 200602676/1 is te vinden op deze site. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het gemeentebestuur de nieuwe milieuvergunning verleend.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200703236/1.