Goedkeuringsbesluiten over bestemmingsplannen langs Amsterdamse Zuidas opnieuw vernietigd

Gepubliceerd op 12 maart 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de goedkeuring door de provincie Noord-Holland van de bestemmingsplannen "Mahler 4" en "Gershwin" vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat de meetmethode van de gemeente Amsterdam resultaten oplevert die gelijkwaardig zijn aan de resultaten van de algemeen aanvaarde methode van bijvoorbeeld het RIVM. Dit betekent dat de provincie er niet van heeft mogen uitgaan dat aan de luchtkwaliteitseisen wordt voldaan. De provincie moet nu opnieuw de luchtkwaliteit in kaart brengen.

Beide bestemmingsplannen maken deel uit van het project Zuidas, dat wordt ontwikkeld langs de A10 Zuid in Amsterdam. De Zuidas wordt ontwikkeld tot een centrum van werkgelegenheid, wonen en voorzieningen. Het plan Mahler 4 voorziet onder meer in 160.000 m² kantoren, ongeveer 200 woningen en een parkeerkelder voor ruim 2000 parkeerplaatsen, het plan Gershwin in onder meer 45.000 m² kantoren en meer dan duizend nieuwe woningen.

De Raad van State heeft in 2005 eerder de goedkeuringsbesluiten met betrekking tot beide bestemmingsplannen vernietigd. Die uitspraken van 22 juni 2005 met zaaknummers 200406192/1 en 200406190/1 zijn te vinden op deze site. Naar aanleiding van die uitspraken heeft de provincie in 2006 nieuwe goedkeuringsbesluiten genomen.

Het gaat om twee afzonderlijke uitspraken. Lees hier de uitspraak over Mahler 4 en lees hier de uitspraak over Gershwin.