Advies over versnelling besluitvorming infrastructurele projecten is openbaar

Gepubliceerd op 31 juli 2008

Het wetsvoorstel van minister Eurlings dat de voortgang van besluitvorming en beroepsprocedures op grond van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening moet bevorderen is aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht over het wetsvoorstel ook openbaar geworden.
Lees hier de tekst van het advies van de Raad van State en de reactie van de minister daarop.