Afwijzing verzoek om opheffing schorsing milieuvergunningen BASF

Gepubliceerd op 14 mei 2009

De Raad van State heeft het verzoek afgewezen om een schorsing op te heffen die hij eerder had getroffen. Het gaat om de schorsing van twee milieuvergunningen van BASF voor het doen van veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelplanten in Dongeradeel en Ferwerderadiel.

De Raad van State had op 29 april 2009 deze vergunningen geschorst, omdat de minister van VROM de precieze locaties van de proefvelden niet in de vergunningen had aangegeven. BASF had om opheffing van deze schorsing voor de locatie Dongeradeel verzocht, omdat die locatie volgens het bedrijf nu wel bekend is.

Lees hier de volledige tekst van de voorlopige uitspraak.