Aanleg van de Westrandweg mag doorgaan

Gepubliceerd op 29 juli 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen tegen het Tracébesluit 'Westrandweg' van de minister van Verkeer en Waterstaat ongegrond verklaard. Het tracébesluit maakt de aanleg van de Westrandweg als autosnelweg (A5) mogelijk. De weg zal via de A10 aansluiten op de Coentunnel. Onder meer de vereniging Milieudefensie en enkele inwoners uit Amsterdam en Haarlemmermeer verzetten zich tegen het tracébesluit en gingen in beroep bij de Raad van State.

Hun voornaamste bezwaren tegen het tracébesluit hebben betrekking op de noodzaak van de aanleg, de gehanteerde verkeersprognoses, het akoestische onderzoek en de onderzoeken naar de luchtkwaliteit. Volgens Milieudefensie is de noodzaak van de aanleg van de Westrandweg niet aangetoond en is de minister bij het uitvoeren van verkeersprognoses van onjuiste gegevens uitgegaan. Daardoor zouden de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet duidelijk zijn. De inwoners vinden dat de minister is uitgegaan van onjuist akoestisch onderzoek. Op al deze punten stelt de Raad van State hen nu in het ongelijk.

Het gevolg van deze uitspraak is dat de aanleg van de Westrandweg definitief doorgang kan vinden.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.