Staatssecretaris mag As Siddieq-school voorlopig blijven korten

Gepubliceerd op 21 januari 2010

De gedeeltelijke opschorting door de staatssecretaris van Onderwijs van de bekostiging van de As Siddieq-basisschool in Amsterdam is in stand gelaten. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. Het verzoek van de stichting Islamitische Scholen Amsterdam om de financiële korting van 5% te schorsen, is afgewezen.

De Raad van State heeft het schorsingsverzoek van de stichting afgewezen, omdat de staatssecretaris heeft toegezegd uiterlijk half april 2010 te beslissen of de stichting alsnog de resterende 5% van de bekostiging uitbetaald zal krijgen. Verder is aannemelijk geworden dat de stichting over voldoende geld beschikt om de relatief beperkte korting tot die tijd op te vangen, aldus de hoogste bestuursrechter. Vanwege het ontbreken van een 'zwaarwegend en spoedeisend belang' heeft de Raad van State zich niet nu al uitgesproken over de rechtmatigheid van de korting.

De staatssecretaris heeft met ingang van oktober 2009 de bekostiging van het onderwijs op de school gekort, omdat uit rapporten van de Onderwijsinspectie zou blijken dat in de lesmethode van de school onvoldoende aandacht wordt besteed aan burgerschap, inburgering en democratie. In maart 2010 zal de Onderwijsinspectie opnieuw onderzoeken of de school alsnog aan deze vereisten voldoet.

Lees hier de volledige tekst van de voorlopige uitspraak.