Staatssecretaris J&V moet overdracht van vreemdelingen aan Malta beter motiveren

Gepubliceerd op 15 december 2021

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet onderzoeken of het overdragen van vreemdelingen aan Malta op grond van de zogenoemde Dublinverordening in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De staatssecretaris kan er niet langer op voorhand van uitgaan dat Malta zich aan de eisen van het EVRM houdt. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (15 december 2021).

Achtergrond

Het gaat in deze uitspraak om een Soedanese vreemdeling die eerst in Malta asiel heeft aangevraagd en daarna in Nederland. De staatssecretaris heeft de asielaanvraag niet in behandeling genomen en is van plan de vreemdeling over te dragen aan Malta. Dit land is op grond van de Dublinverordening verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag, omdat de vreemdeling daar eerst asiel heeft aangevraagd. De vreemdeling is het daar niet mee eens, omdat volgens hem de situatie voor vreemdelingen in Malta in strijd is met het EVRM en hij daarom niet aan Malta mag worden overgedragen.

Nader onderzoek

Lidstaten van de Europese Unie mogen op basis van het zogenoemde interstatelijk vertrouwensbeginsel er op voorhand van uitgaan dat de situatie in een andere lidstaat niet in strijd is met het EVRM. Toch kan er aanleiding zijn voor nader onderzoek als wordt getwijfeld of de situatie in een andere lidstaat voldoet aan de eisen van het EVRM. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat in het geval van Malta de staatssecretaris nader onderzoek moet doen. Uit recente informatie van een Maltese niet-gouvernementele organisatie blijkt dat vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening worden overgedragen aan Malta, worden gedetineerd. Ook blijkt uit verschillende rapporten dat de detentieomstandigheden in Malta zeer slecht zijn. Zo hebben vreemdelingen weinig ruimte in de cellen en is er een gebrek aan privacy. De toegang tot rechtshulp is ook verslechterd. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak bevatten deze rapporten aanwijzingen dat vreemdelingen die aan Malta worden overgedragen, het risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling.

Gevolg van de uitspraak

De staatssecretaris mag op grond van de Dublinverordening vreemdelingen niet meer overdragen aan Malta zonder eerst zelf onderzoek te doen naar de actuele feiten en omstandigheden. De staatssecretaris zal in ieder geval onderzoek moeten doen naar de detentieomstandigheden, opvangvoorzieningen en toegang tot rechtshulp voor vreemdelingen in Malta. Met deze uitspraak komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot een ander oordeel dan in haar eerdere uitspraak in februari van dit jaar.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 202104510/1/V3.