Reactie van de Raad van State op rapport Venetië-commissie over rechtsbescherming in Nederland

Gepubliceerd op 18 oktober 2021

De Raad van State heeft met belangstelling kennisgenomen van het rapport van de Venetië-commissie over de rechtsbescherming in Nederland. De commissie onderzocht op verzoek van de Tweede Kamer hoe het is gesteld met de rechtsbescherming in Nederland. Het rapport verkent de positie van de drie staatsmachten: wetgever, bestuur en (bestuurs)rechtspraak. De commissie gaat in het rapport in op de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de kinderopvangtoeslagzaken. Deze bevindingen betrekt de Afdeling bestuursrechtspraak bij haar reflectierapport dat ze eind volgende maand uitbrengt.

De commissie gaat ook in op de adviezen van de Afdeling advisering over wetgeving over de kinderopvangtoeslagen. De commissie benadrukt het belang van (toetsing aan) de Grondwet en waardeert de rol die de Afdeling advisering vervult in de constitutionele toetsing van wetsvoorstellen. De commissie adviseert om op basis van een grondige analyse na te denken over wijziging van artikel 120 van de Grondwet of het invoeren van een andere vorm van constitutionele toetsing.

Tevens adviseert de commissie de (hoogste) rechtsprekende colleges om jaarlijks te rapporteren aan wetgever en bestuur over de toepassing van wetgeving. De adviezen zijn bedoeld om bij te dragen aan de versterking van de rechtsstaat in Nederland.
Vice-president Thom de Graaf: “Het is belangrijk dat de drie staatsmachten de rechtsstaat koesteren en bewaken. De rechtsstaat is nooit af en vergt permanent onderhoud. Daarom is het goed dat de drie staatsmachten onderling het debat aangaan om bij te dragen aan behoud en versterking van de rechtsstaat. De Raad van State heeft al het initiatief genomen voor het voeren van zogenoemde rechtsstaatgesprekken waaraan vertegenwoordigers van de drie staatsmachten deelnemen.”


Raad van Europa

De hele tekst van het rapport van de Venetië-commissie is hier te lezen.