Livestream zitting over omgevingsplan Haagse wijk Binckhorst

Gepubliceerd op 31 mei 2021

Op maandag 31 mei 2021 om 10.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een rechtszitting de zaak over het omgevingsplan voor de Haagse wijk Binckhorst. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Belangstellenden kunnen de zitting via een livestream volgen.

Livestream

Vanaf 9.55 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 10.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zaak gaat over het omgevingsplan dat de gemeenteraad van Den Haag heeft vastgesteld voor de wijk Binckhorst. De gemeente wil de wijk Binckhorst die bekendstond om zijn industrie, bedrijven en kantoren ontwikkelen tot een stadswijk waar gewoond en gewerkt wordt. Het omgevingsplan moet dat mogelijk maken. Het gaat om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee de gemeenteraad wil anticiperen op de komst van de Omgevingswet. Tegen het omgevingsplan komen twaalf bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het merendeel van hen exploiteert bedrijven in de wijk Binckhorst. Zij vrezen dat het plan hun bedrijfsvoering ernstig zal beperken en dat het in de weg zal staan aan uitbreidingsplannen. De eigenaar van Kasteel Binckhorst komt ook in beroep. Volgens hem staat het omgevingsplan te hoge gebouwen toe rondom het kasteel. De cultuurhistorische waarde van het kasteel zou daardoor worden aangetast. Eind 2020 heeft de gemeente afspraken gemaakt met twee grote, zware bedrijven die nu nog op de Binckhorst gevestigd zijn. Het resultaat van die gesprekken is dat de Haagse Asfalt Centrale en Cementbouw per 1 januari 2022 van de Binckhorst zullen vertrekken. Het omgevingsplan zal hiervoor nog gewijzigd moeten worden. Een projectontwikkelaar die op vier locaties woningen wil bouwen in de Binckhorst heeft er bezwaar tegen dat hij op grond van het omgevingsplan nog rekening moet houden met het geluid van deze bedrijven, terwijl inmiddels duidelijk is dat die bedrijven zullen vertrekken.

Uitspraak nog niet op maandag 31 mei, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Ten Veen, Knol en Gundelach. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt later. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e‑mailservice in deze zaak met nummer 201901732/1.


De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.