Staatsraden De Grave en Vos nieuwe sectievoorzitters Afdeling advisering

Gepubliceerd op 1 juni 2021

Met ingang van 1 juni 2021 zijn mr. Frank de Grave en ir. Marijke Vos de nieuwe sectievoorzitters bij de Afdeling advisering.

Staatsraad Frank de Grave is voorzitter geworden van sectie III en volgt in die functie staatsraad Richard van Zwol op. Richard van Zwol wordt de nieuwe voorzitter van sectie I. Staatsraad Jan Franssen was voorzitter van die sectie, maar gaat met ingang van 1 juli met pensioen.

Staatsraad Marijke Vos is de nieuwe voorzitter van sectie IV en volgt in die functie staatsraad Sjaak Jansen op. Staatsraad Nico Schrijver blijft voorzitter van sectie II.

Deze wisselingen passen in het stelsel van roulerend voorzitterschap zoals dat ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt.

De Afdeling advisering bestaat uit vier secties. Elk advies wordt voorbereid door een sectie. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie ministeries. De Afdeling advisering stelt de adviezen vervolgens vast in de plenaire vergadering op woensdagmiddag.