Staatssecretaris J&V moet herbeoordeling veilige landen beter onderbouwen

Gepubliceerd op 7 april 2021

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid herbeoordeelt de situatie in zogenoemde veilige landen van herkomst in het algemeen zorgvuldig en vaak genoeg, maar gebruikt niet altijd de juiste bronnen. Dit volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 april 2021 in een zaak over een asielzoeker uit Mongolië.

Achtergrond

De vreemdeling is afkomstig uit Mongolië en heeft in Nederland asiel aangevraagd. Dat deed hij nadat hij in Mongolië is mishandeld en bedreigd, omdat hij lhbti'er is. Volgens hem hebben de Mongolische autoriteiten onvoldoende bescherming geboden. De staatssecretaris heeft Mongolië in 2016 aangewezen als veilig land van herkomst. In 2018 en 2020 heeft de staatssecretaris de situatie in dit land herbeoordeeld. In beide gevallen heeft zij Mongolië opnieuw aangewezen als veilig land, ook voor lhbti'ers. De staatssecretaris vindt dat Mongolië voor de vreemdeling zelf ook veilig is en heeft daarom geen asiel verleend.

Waar gaat de uitspraak over?

Deze uitspraak gaat over de vreemdeling zelf en de herbeoordeling van de situatie in Mongolië, maar ook over de manier waarop de staatssecretaris in het algemeen de veiligheidssituatie in veilige landen van herkomst herbeoordeelt.

Voldoet het onderzoek van de staatssecretaris?

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de methode die de staatssecretaris gebruikt om de situatie in veilige landen van herkomst te onderzoeken in lijn is met Europese wetgeving en dat de staatssecretaris de situatie in deze landen ook vaak genoeg onderzoekt. Maar uit de uitspraak van vandaag blijkt dat de staatssecretaris bij haar herbeoordeling niet alle beschikbare bronnen gebruikt en ook niet alle bronnen die in de Europese Procedurerichtlijn staan.

Mongolië

Ook bij de herbeoordeling van de veiligheidssituatie in Mongolië heeft de staatssecretaris niet de juiste bronnen gebruikt. Bovendien heeft zij onvoldoende uitgelegd waarom Mongolië in het algemeen, en voor lhbti'ers in het bijzonder, veilig is. Verder moet de staatssecretaris de ontwikkelingen rondom de rechtsstaat in Mongolië beter onderzoeken als zij dit land wil blijven aanmerken als een veilig land van herkomst.

Herbeoordeling andere veilige landen

Deze uitspraak is ook relevant voor de herbeoordeling van andere landen die de staatssecretaris heeft aangemerkt als veilig en voor de vreemdelingen die uit deze landen afkomstig zijn. Ook in die gevallen geldt dat de staatssecretaris in de toekomst alle beschikbare bronnen moet gebruiken of moet uitleggen waarom zij dat niet doet wanneer zij veilige landen opnieuw onderzoekt. Daar zal zij haar beleid aan moeten aanpassen. Ook moet de staatssecretaris haar conclusie dat een land nog altijd veilig is, goed blijven uitleggen.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 202002809/1.