Nu geen zicht op uitzetting naar Marokko binnen redelijke termijn

Gepubliceerd op 2 april 2021

Er is op dit moment geen zicht op uitzetting van vreemdelingen binnen een redelijke termijn naar Marokko. Dit staat in drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (2 april 2021). Het gaat om zaken waarin Marokkaanse vreemdelingen hoger beroep hadden ingediend tegen besluiten van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om hen in bewaring te stellen. Zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn is een voorwaarde om een vreemdeling in bewaring te stellen die geen recht op verblijf heeft in Nederland. Daar wordt volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet aan voldaan. Dat betekent dat de bewaring van deze vreemdelingen vandaag wordt opgeheven.

Achtergrond

De staatssecretaris heeft drie Marokkaanse vreemdelingen in bewaring gesteld om zeker te stellen dat zij naar Marokko kunnen worden uitgezet. Om de vreemdelingen daadwerkelijk uit te zetten, moeten zij een zogenoemd laissez-passer krijgen van de Marokkaanse autoriteiten. Een laissez-passer is een tijdelijk reisdocument dat door een land wordt verstrekt om het land in te kunnen reizen.

Marokko verstrekte geen laissez-passers in 2020

In de uitspraken staat dat de Marokkaanse autoriteiten in 2020 geen enkele laissez-passer hebben verstrekt. In 2020 zijn ook geen mensen naar Marokko uitgezet die wel meewerkten aan hun uitzetting. Niet duidelijk is wanneer in 2019 voor het laatst een vreemdeling vanuit bewaring met een laissez‑passer is uitgezet naar Marokko. De staatssecretaris kon niet zeggen of en wanneer die situatie zou verbeteren. Daarom oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat er geen zicht op uitzetting naar Marokko is, binnen een redelijke termijn.

Gevolgen van de uitspraken

Zonder zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn wordt niet voldaan aan de voorwaarden om een vreemdeling in bewaring te stellen. Daarom wordt de bewaring van de Marokkaanse vreemdelingen die in hoger beroep zijn gekomen vandaag opgeheven. Deze uitspraken zijn ook van belang voor andere Marokkaanse vreemdelingen die in bewaring zitten en waarbij de staatssecretaris voor hun uitzetting afhankelijk is van de afgifte van een laissez-passer door Marokko.


asiel-mannen-lopend

Lees hier de volledige tekst van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.