Livestream zitting over varkenshouderij in Hemelum

Gepubliceerd op 5 februari 2021

Op dinsdag 9 februari om 13.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een zitting de zaak over een varkenshouderij in Hemelum. De Hemelumer Hoeve wil haar bedrijf uitbreiden, maar de gemeente Súdwest-Fryslân wil hier niet aan meewerken. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag en is voor belangstellenden via een livestream te volgen.

Livestream

Vanaf 12.55 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 13.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zaak gaat over het besluit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân om het bestemmingsplan 'Hemelum, De Soal 4' niet vast te stellen. De zaak gaat ook over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân om aan de Hemelumer Hoeve een omgevingsvergunning te verlenen voor twee varkensstallen en het emissiearm uitvoeren van bestaande stallen op deze locatie. Hemelumer Hoeve wil haar kernfokbedrijf uitbreiden met nieuwe varkensstallen en activiteiten op het gebied van mestverwerking en voerbereiding. De gemeente wil hier niet aan meewerken, omdat zij deze ontwikkelingen op die locatie niet passend vindt. Hemelumer Hoeve B.V. is het hier niet mee eens en in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Uitspraak nog niet op dinsdag 9 februari, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door een zogenoemde meervoudige kamer met de staatsraden Uylenburg, Drop en Meijer. Zij doen na de zitting niet meteen uitspraak in deze zaak. Die volgt later. Na de zitting zal voorzitter Uylenburg wel aangeven wanneer de uitspraak ongeveer kan worden verwacht. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e‑mailservice in deze zaak met nummer 201904287/1.

Wat vindt u van de livestream?

De Raad van State wil vaker gebruikmaken van het streamen van zittingen. Wij horen na afloop graag van u wat u van deze livestream vindt. Wat gaat goed, wat kan beter? U kunt uw reactie mailen naar voorlichting@raadvanstate.nl. Uw reactie nemen we dan graag mee in de evaluatie.


De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting via onderstaande link terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.