Drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling advisering

Gepubliceerd op 28 januari 2021

De heer mr. drs. B.J. Bruins, mevrouw dr. W.D. Bult-Spiering en mevrouw dr. K.M. Buitenweg worden staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. In de ministerraad van vrijdag 29 januari 2021 heeft het kabinet besloten om hen voor benoeming voor te dragen. Kathalijne Buitenweg begint op 1 juni bij de Afdeling advisering. Bruno Bruins en Mirjam Bult-Spiering beginnen op 1 september.

Bruno Bruins

Bruno Bruins (1963) is nu interim-directeur bij openbaarvervoerbedrijf HTM in Den Haag. Daarvoor was hij vanaf 2017 minister voor Medische Zorg en Sport in het kabinet-Rutte III. Bruno Bruins is ook voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van UWV en lid van de Raad van Bestuur van Connexxion. Eerder was hij nog wethouder in Den Haag, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III en waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Bruno Bruins studeerde Nederlands Recht en Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mirjam Bult-Spiering

Mirjam Bult-Spiering (1971) is momenteel vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente. Daarvoor was ze senior manager bij KPMG Management Consultants en federatiesecretaris van de technische universiteiten in Nederland. Ze is haar loopbaan begonnen als docent en onderzoeker. Mirjam Bult-Spiering studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar ook op het onderwerp publiek-private samenwerking.

Kathalijne Buitenweg

Kathalijne Buitenweg (1970) is nu lid van de Tweede Kamer en vice-fractievoorzitter van GroenLinks. Daarvoor was zij lid van het College voor de Rechten van de Mens en voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Eerder was Kathalijne Buitenweg lid van het Europees Parlement voor GroenLinks en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde Europese Studies en Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar ook in het Europees recht.

Versterking

Deze versterking van de Afdeling advisering is nodig omdat er in 2021 enkele staatsraden vertrekken omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. In oktober 2020 zijn de vacatures gepubliceerd in de Staatscourant en in dagbladen. Vervolgens zijn er selectiegesprekken met kandidaten gevoerd. Daarna heeft de Raad het kabinet een aanbeveling gedaan voor de benoemingen.

Afdeling advisering

De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. Zij houdt ook onafhankelijk toezicht over de Europese begrotingsregels. Verder toetst de Afdeling advisering het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet die vanaf september 2019 geldt. De Afdeling advisering bestaat op dit moment uit veertien staatsraden en vier staatsraden in buitengewone dienst. Vice-president Thom de Graaf is voorzitter van de Afdeling advisering van de Raad van State.