Livestream zitting over wel of geen zandwinning IJsselmeer

Gepubliceerd op 5 november 2020

Op donderdag 5 november om 11.00 uur behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak op een zitting de zaak over de weigering van de gemeente De Fryske Marren om een bestemmingsplan vast te stellen dat zandwinning in het IJsselmeer mogelijk zou maken.  De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag en is voor belangstellenden via een livestream te volgen.

Livestream

Vanaf 10.45 uur is er beeld van de zittingszaal. De zitting zelf begint om 11.00 uur.

Waar gaat de zaak over?

De zitting gaat over de weigering van de gemeenteraad van De Fryske Marren om een bestemmingsplan vast te stellen dat zandwinning in het IJsselmeer mogelijk zou maken. Koninklijke Smals N.V. en Smals B.V. willen in het Natura 2000-gebied IJsselmeer een kunstmatig werkeiland aanleggen van waaruit het zand zou moet worden gewonnen. Op het werkeiland zou ook een zandveredelingsinstallatie moeten komen om het gewonnen zand vervolgens te verwerken tot industriezand. Smals had de gemeente De Fryske Marren gevraagd om een bestemmingsplan vast te stellen om de zandwinning ‘planologisch’ mogelijk te maken. Aanvankelijk wilde de gemeente daaraan meewerken en had daarvoor in 2018 een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Daartegen dienden diverse bezwaarmakers, waaronder de IJsselmeervereniging zienswijzen in. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren het bestemmingsplan niet vast te stellen, onder meer omdat de zandwinning aanzienlijke negatieve gevolgen zou hebben voor de natuur en het landschap. Smals komt tegen dit besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitspraak nog niet op donderdag 5 november, deze volgt later

De zaak wordt behandeld door de staatsraden Van Diepenbeek, Hoogvliet en Gundelach. Zij doen niet meteen uitspraak in deze zaak. Deze volgt later. Na de zitting zal voorzitter Van Diepenbeek aangeven wanneer de uitspraak ongeveer kan worden verwacht. Wilt u op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van onze e-mailservice van deze zaak met zaaknummer 201902290/1.

Wat vindt u van de livestream?

De Raad van State wil vaker dan nu gebruikmaken van het streamen van zittingen. Wij horen graag van u wat u van deze livestream vindt. Wat gaat goed, wat moet beter? U kunt uw reactie mailen naar voorlichting@raadvanstate.nl. Uw reactie nemen we dan graag mee in de evaluatie. Dank voor uw medewerking.


Zittingszaal bij de Raad van State

De livestream van deze zitting is in zijn geheel opgenomen. U kunt de zitting terugkijken op het YouTube-kanaal van de Raad van State.